Luận Văn Thạc Sĩ Tích Hợp Kiến Thức Liên Môn Trong Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Ở Các Trường Thpt Huyện Chợ Đồn

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn GDCT' started by quanh.bv, May 5, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tích Hợp Kiến Thức Liên Môn Trong Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Ở Các Trường Thpt Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn
  Trong lộ trình đổi mới đồng bộ từ nội dung đến phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá ở các trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực của HS trên tinh thần Nghị quyết 29 - NQ/TƯ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, việc tăng cường năng lực dạy học theo hướng “tích hợp, liên môn” là một trong những vấn đề được Bộ Giáo dục và đào tạo ưu tiên, khuyến khích thực hiện. Ngày nay, trước yêu cầu hội nhập hóa, toàn cầu hóa, đòi hỏi HS khi giải quyết một vấn đề trong thực tiễn, bao gồm cả tự nhiên và xã hội, cần phải vận dụng tổng hợp các kiến thức liên quan đến nhiều môn học khác nhau
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Lý luận Chính trị
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Khương
  • Tác giả: Hoàng Thị Chiên
  • Số trang: 116
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2018
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...ng-thpt-huyen-cho-don-tinh-bac-kan-61207.html
  https://drive.google.com/uc?id=1f3wxrM4ticPnfS1-HoeTC8zE3v36GNnf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page