Luận Án Tiến Sĩ Tìm Hiểu Hiến Pháp Ngày 01-04-1967 Qua Quá Trình Hình Thành Của Nó

Discussion in 'Viện Đại Học Sài Gòn' started by admin, Aug 5, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  • Phần 1: Nghiên cứu hiến pháp trên đại thể
   • Thiên 1: Các điều kiện của bản hiến pháp
    • Chương 1: Tổ chức quốc hội lập hiến ngày 11/9/1966
    • Chương 2: Lý thuyết Thảo hiến
    • Chương 3: Điều kiện thực tế của hiến pháp
   • Thiên 2: Bản dự án hiến pháp của Ủy ban Thảo hiến
    • Chương 1: Hiến pháp trên cương vị công dân và các đoàn thể trung gian
    • Chương 2: Hiến pháp trên cương vị nhà nước
    • Chương 3: Nguyên tắc điều hành các cơ quan công quyền
   • Thiên 3: Bản dự án hiến pháp của Quốc hội Lập hiến
    • Chương 1: Cương vị công dân và các đoàn thể trung gian
    • Chương 2: Cương vị nhà nước
  • Phần 2: Nghiên cứu một vài vấn đề chính yếu của Hiến pháp
   • Thiên 1: Những vấn đề liên quan đến Hành pháp
    • Chương 1: Vấn đề hạn chế quyền công dân
    • Chương 2: Có Thủ tướng hay không có Thủ tướng
    • Chương 3: Quyền khuyến cáo Hành pháp của Quốc hội trong việc thay đổi Nội Các
   • Thiên 2: Những vấn đề liên quan đến Lập pháp
    • Chương 1: Sự tương quan giữa Thượng viện và Hạ viện
    • Chương 2: Vấn đề phúc nghị một dự luật theo lời yêu cầu của Tổng thống
    • Chương 3: Vấn đề kiêm nhiệm và đặc nhiệm của dân biểu và nghị sĩ
   • Thiên 3: Những vấn đề liên quan đến tư pháp
    • Chương 1: Tổ chức tối cao và Pháp viện
    • Chương 2: Nhiệm vụ và thẩm quyền của tối cao Pháp viện
  • Phần kết luận
  Thông tin luận văn:
  • Tìm hiểu Hiến pháp ngày 01-04-1967 qua quá trình hình thành của nó : luận văn tốt nghiệp / Đào Hồng Hải ; Giáo sư hướng dẫn : Nguyễn Ngọc Huy
  • Tác giả: Đào Hồng Hải
  • Chủ đề: Khoa học chính trị (Chính trị học và chính quyền) (Chính trị học và chính quyền) -- Quá trình chính trị -- Hệ thống và thủ tục bầu cử, quyền bỏ phiếu
  • Nhà xuất bản: Học viện Quốc gia Hành chánh
  • Năm xuất bản: 1968
  • Loại tài liệu: Luận văn
  • Mô tả vật lý: 188 Trang
  • Ngôn ngữ: vie
  • Tác giả phụ: Học viện Quốc gia Hành chánh (Sài Gòn)
  • Thẻ: 324.9597
  • Thẻ: Luận văn Việt Nam
  Link Download
  http://tracuu.thuvientphcm.gov.vn:8081/Overview/2094/1821/4/1433/0/-7-/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page