Luận Văn Thạc Sĩ Tổ Chức Dạy Học Chương Cân Bằng Của Vật Rắn Vật Lí 10 THPT Theo Hình Thức Lớp Học Đảo Ngược

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Vật Lý' started by quanh.bv, Mar 15, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-3-15_3-46-51.png
  Tổ Chức Dạy Học Chương Cân Bằng Của Vật Rắn Vật Lí 10 THPT Theo Hình Thức Lớp Học Đảo Ngược Nhằm Bồi Dưỡng Năng Lực Hợp Tác Của Học Sinh
  Sự phát triển nhanh chóng của khoa học kĩ thuật cùng với việc hội nhập quốc tế đòi hỏi giáo dục phải đổi mới, phát triển; phải đào tạo học sinh trở thành những những con người có đầy đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (2013) xác định:“Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học”; “Tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh”.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý
  • Người hướng dẫn: TS. Tưởng Duy Hải
  • Tác giả: Kiên Thị Bích Trâm
  • Số trang: 167
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 2017
  Link Download
  https://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/16937
  https://drive.google.com/file/d/1TDUamnBNZnQPKu88Bj3pV8MboFrUfg0y
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page