Luận Văn Thạc Sĩ Tổ Chức Dạy Học Và Xây Dựng Bộ Công Cụ Kiểm Tra, Đánh Giá Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Vật Lý' started by quanh.bv, Mar 16, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-3-16_2-34-53.png
  Tổ Chức Dạy Học Và Xây Dựng Bộ Công Cụ Kiểm Tra, Đánh Giá Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh Trong Dạy Học Chủ Đề Khúc Xạ Ánh Sáng - Vật Lí 11
  Sự phát triển của kinh tế - xã hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế với những ảnh hưởng của xã hội tri thức và toàn cầu hóa tạo ra nhiều cơ hội, đồng thời đặt ra yêu cầu mới đối với giáo dục trong việc đào tạo ra đội ngũ lao động. Tri thức của loài người ngày càng tăng nhanh và lạc hậu cũng nhanh chóng cũng đang đặt ra sự thách thức lớn đối với ngành giáo dục. Bên cạnh đó, thị trường lao động luôn đòi hỏi ngày càng cao về đội ngũ lao động có năng lực hành động, khả năng sáng tạo, linh hoạt, tinh thần trách nhiệm, khả năng làm việc hợp tác, khả năng giải quyết những vấn đề phức hợp trong những tình huống luôn thay đổi của thực tiễn cuộc sống. Vì vậy, giáo dục đóng vai trò then chốt trong việc phát triển kinh tế - xã hội thông qua việc đào tạo con người, chủ thể sáng tạo và sử dụng tri thức.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý
  • Người hướng dẫn: TS. Ngô Diệu Nga
  • Tác giả: Lê Bá Thành
  • Số trang: 164
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 2015
  Link Download
  https://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/16963
  https://drive.google.com/file/d/13QEaJzMJSvir-rP_Cl7SaOURLG6YhmUe
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page