Luận Án Tiến Sĩ Tổ Chức Hoạt Động Ngoài Giờ Lên Lớp Trong Dạy Học Địa Lý 12 Trung Học Phổ Thông Theo Định Hướng

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Địa Lý' started by quanh.bv, Dec 6, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tổ Chức Hoạt Động Ngoài Giờ Lên Lớp Trong Dạy Học Địa Lý 12 Trung Học Phổ Thông Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực
  1. Hiện nay, việc đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học Địa lí 12 theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh là những nhiệm vụ quan trọng cần được thực hiện.
  2. Hệ thống hóa và sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp trong dạy học Địa lí 12 theo định hướng phát triển năng lực.
  3. Xác định được mục tiêu và các nguyên tắc của việc tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp trong dạy học Địa lí 12 theo định hướng phát triển năng lực;
  4. Xây dựng được quy trình tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp trong dạy học Địa lí 12 theo định hướng phát triển năng lực.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Địa lí
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Đức Vũ, PGS.TS.Trần Đức Tuấn
  • Tác giả: Trần Xuân Tiếp
  • Số trang: 217
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Hà Nội 2017
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=30278
   

Share This Page