Luận Văn Thạc Sĩ Tổ Chức Hoạt Động Nhận Thức Trong Dạy Học Chương Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học Vật Lý 11

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Vật Lý' started by quanh.bv, Aug 6, 2022 at 1:43 AM.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-8-6_1-48-22.png
  Tổ Chức Hoạt Động Nhận Thức Trong Dạy Học Chương Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học Vật Lý 11 Trung Học Phổ Thông Theo B-Learning
  Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo có nêu: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực. Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học”
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Vật lý
  • Người hướng dẫn: TS. Phan Gia Anh Vũ
  • Tác giả: Vũ Mạnh Thắng
  • Số trang: 93
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Huế 2017
  Link Download
  https://drive.google.com/file/d/1mU17vIVuBYtNjylW839ymQ6OYC9ZMpLo
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page