Luận Án Tiến Sĩ Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở Qua Môn Giáo Dục Công Dân

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục' started by quanh.bv, Mar 9, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-3-9_15-57-30.png
  Nội dung những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận, những điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án
  - Hệ thống hóa được những vấn đề lý luận về việc tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trung học cơ sở qua môn Giáo dục công dân.
  - Làm sáng tỏ được bức tranh thực trạng về tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trung học cơ sở qua môn Giáo dục công dân hiện nay.
  - Đề xuất được nguyên tắc, quy trình tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trung học cơ sở qua môn Giáo dục công dân, góp phần thực hiện mục tiêu môn học là phát triển cho học sinh những phẩm chất, năng lực cần thiết của người công dân Việt Nam, đặc biệt là năng lực điều chỉnh hành vi, năng lực phát triển bản thân, năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế xã hội.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và Lịch sử giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Lưu Thu Thủy, PGS.TS. Đặng Quốc Bảo
  • Tác giả: Hoàng Phi Hải
  • Số trang: 281
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 2021
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=38979
  https://nitro.download/view/B74A624BCC9B1C0
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page