Luận Án Tiến Sĩ Tổ Chức Trò Chơi Xây Dựng Nhằm Phát Triển Tính Sáng Tạo Cho Trẻ Khuyết Tật Trí Tuệ Nhẹ 5 - 6 Tuổi

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục' started by quanh.bv, Aug 11, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Tổ Chức Trò Chơi Xây Dựng Nhằm Phát Triển Tính Sáng Tạo Cho Trẻ Khuyết Tật Trí Tuệ Nhẹ 5 - 6 Tuổi
  1. Luận án khẳng định rằng, trẻ khuyết tật trí tuệ nhẹ 5-6 tuổi đã bộc lộ tính sáng tạo ở một mức độ nhất định, đặc biệt là trong những hoạt động không đòi hỏi ngôn ngữ nói. Trò chơi xây dựng có vai trò to lớn đối với sự phát triển tính sáng tạo của trẻ khuyết tật trí tuệ nhẹ.
  2. Đánh giá tính sáng tạo trên 35 trẻ khuyết tật trí tuệ nhẹ 5-6 tuổi bằng trắc nghiệm sáng tạo TSD-Z và trong trò chơi xây dựng, luận án đã phát hiện ra rằng, tỉ lệ trẻ có tính sáng tạo ở mức trung bình rất thấp (xấp xỉ 6%), chủ yếu là ở mức độ dưới trung bình (xấp xỉ 83%) và kém (xấp xỉ 11%).
  3. Dựa trên đặc điểm của trò chơi xây dựng, đặc điểm chơi và tính sáng tạo của trẻ khuyết tật trí tuệ nhẹ, đặc điểm của lớp mẫu giáo hoà nhập và việc sử dụng trò chơi trong giáo dục trẻ, luận án đã đề xuất 3 nhóm biện pháp tổ chức trò chơi xây dựng nhằm phát triển tính sáng tạo cho trẻ khuyết tật trí tuệ nhẹ, bao gồm: nhóm biện pháp chuẩn bị trước khi cho trẻ chơi, nhóm bienẹ pháp hướng dẫn trẻ chơi và nhóm biện pháp đánh giá, nhận xét trẻ chơi. 9 biện pháp cụ thể thuộc 3 nhóm biện pháp này tập trung vào việc điều chỉnh môi trường chơi, cách thức hướng dẫn và đánh giá trẻ chơi theo hướng kích thích tính sáng tạo.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lí luận và lịch sử giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Quang Uẩn, PGS.TS. Nguyễn Thị Hòa
  • Tác giả: Trần Thị Minh Thành
  • Số trang: 252
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Hà Nội 2013
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=10779

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jun 25, 2017

Share This Page