Luận Án Tiến Sĩ Tổ Chức Xêmina Trong Dạy Học Môn Giáo Dục Học Ở Đại Học Theo Tiếp Cận Năng Lực

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục' started by quanh.bv, Aug 9, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Tổ Chức Xêmina Trong Dạy Học Môn Giáo Dục Học Ở Đại Học Theo Tiếp Cận Năng Lực
  1. Luận án bổ sung và làm sâu sắc thêm những lý luận cơ bản về tổ chức xêmina trong dạy học (DH) môn Giáo dục học (GDH) ở đại học (ĐH) theo tiếp cận năng lực (TCNL); chỉ ra được các đặc điểm của dạy học theo TCNL, xác định và phân tích đặc trưng của tổ chức xêmina trong DH môn GDH ở ĐH theo tiếp cận NL, xây dựng nguyên tắc cơ bản của việc tổ chức xêmina trong dạy học môn GDH ở ĐH theo tiếp cận NL, góp phần phát triển lý luận về tổ chức xêmina trong DH môn GDH và lí luận dạy học đại học.
  2. Kết quả khảo sát cho thấy giảng viên (GV) và sinh viên (SV) ở các trường đại học đã nhận thức tương đối chính xác về hình thức xêmina trong dạy học, về tác dụng của hình thức xêmina, ý nghĩa của việc tổ chức xêmina trong dạy học GDH đối với việc phát triển năng lực nghề. Tuy nhiên, mức độ tổ chức xêmina trong dạy học môn GDH ở đại học rất hạn chế và chưa hướng đến việc phát triển năng lực cho SV.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lí luận và lịch sử giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Thị Tuyết Oanh, PGS.TS. Võ Nguyên Du
  • Tác giả: Nguyễn Thị Bích Liên
  • Số trang: 166
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Hà Nội 2014
  Link Download

  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=12597
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jun 25, 2017

Share This Page