Luận Văn Tốt Nghiệp Tổng Thống V.N.C.H. Theo Hiến Pháp 1-4-1967

Discussion in 'Viện Đại Học Sài Gòn' started by admin, Sep 23, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  • Phần thứ nhất: Sự tuyển cử và nhiệm kỳ tổng thống
   • Chương I: Thể thức bầu cử & vận động tranh cử
   • Chương II: Nhiệm kỳ Tổng Thống
   • Chương III: Nhận định
  • Phần thứ hai: Quyền hành của Tổng Thống
   • Chương I: Thẩm quyền trong lãnh vực hành pháp
   • Chương II: Thẩm quyền Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa trong lãnh vực lập pháp
   • Chương III: Thẩm quyền trong lãnh vực tư pháp
  THÔNG TIN
  • Tổng thống V.N.C.H. theo hiến pháp 1-4-1967 : luận văn tốt nghiệp / Khuất Duy Nho ; Giáo sư hướng dẫn : Hoàng Xuân Hào
  • Tổng thống Việt Nam Cộng hòa theo hiến pháp 1-4-1967
  • Tác giả: Khuất Duy Nho
  • Chủ đề: Hành chính công và khoa học quân sự -- Xem xét tổng hợp về hành chính công -- Tổ chức hành chính -- Người đứng đầu chính phủ -- Tổng thống
  • Chủ đề: Khoa học chính trị (Chính trị học và chính quyền) -- Cơ cấu và chức năng của chính quyền
  • Chủ đề: Luật pháp -- Luật hiến pháp và hành chính -- Luật bầu cử
  • Nhà xuất bản: Trường Quốc gia Hành chánh
  • Năm xuất bản: 1974
  • Loại tài liệu: Luận văn
  • Mô tả vật lý: 121 Trang
  • Ngôn ngữ: vie
  • Tác giả phụ: Trường Quốc gia Hành chánh (Sài Gòn)
  • Thẻ: 324.9597
  • Thẻ: Hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa
  • Thẻ: Luận văn Việt Nam
  • Thẻ: Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Bầu cử
  Link Download
  http://tracuu.thuvientphcm.gov.vn:8081/Overview/1851/1585/4/1797/0/0/
   

Share This Page