Tư Tưởng Chính Trị Trong Triết Học Khổng Giáo (NXB Thư Lâm 1961) - Trần Quang Thuận, 230 Trang

Discussion in 'Giới Thiệu Sách Xưa' started by admin, Nov 22, 2020.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đối với người Việt Nam, Khổng Tử là vị thánh nhân Trung Hoa đã sống cách đây 25 thế kỷ, là người đã dạy dỗ dân chúng Trung Hoa cũng như những dân tộc hấp thụ văn minh Trung Hoa, lòng hiếu thảo, sự thờ cúng tổ tiên; là người đã thuyết minh đạo lý Tam Tòng Tứ Đức, nói tóm lại là cách tu thân xử thế. Nhưng Khổng Tử thuyết minh đạo lý mình theo phương pháp phủ định trước khi người Tây phương đem lại thuyết khẳng định để làm tiêu chuẩn cho cuộc sống.
  Tư tưởng chính trị của Khổng Giáo là tư tưởng dựa trên nền tảng phụ hệ và dân chủ. Nhà lãnh đạo dân tộc không khác gì người cha trong gia đình và guồng máy cai trị phải thuận theo thiên nhiên. Nhà lãnh đạo có trách nhiệm đối với sự sinh tồn về vật chất cũng như tinh thần của dân chúng. Tư tưởng chính trị của Khổng Giáo lấy dân chúng làm căn bản, xem dân chúng là nguồn trí tuệ cao cả nhất- họ là kẻ biết điều lợi ích thiết thực cho chính mình. Chính trị Khổng Giáo quan niệm kẻ cùng đinh và người cai trị trên nguyên tắc bình đẳng, điểm này đã chứng minh trong thời đại Hoàng kim của Khổng Giáo: Thời kỳ vua NGHIÊU, vua THUẤN, và nhiệm vụ của người dân là phải đứng dậy chống lại những kẻ tàn bạo, độc tài.
  • Tư Tưởng Chính Trị Trong Triết Học Khổng Giáo
  • NXB Thư Lâm 1961
  • Trần Quang Thuận
  • 230 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://nitroflare.com/view/4F322E32A4F6844
   

Share This Page