Luận Văn Thạc Sĩ Tương Quan Giữa Phong Cách Làm Cha Mẹ Với Sự Tự Đánh Giá Bản Thân Của Học Sinh Trung Học Phổ Thông

Discussion in 'Tâm Lý Học Lâm Sàng Trẻ Em Và Vị Thành Niên' started by quanh.bv, Oct 29, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Tương Quan Giữa Phong Cách Làm Cha Mẹ Với Sự Tự Đánh Giá Bản Thân Của Học Sinh Trung Học Phổ Thông
  Tự đánh giá là một hoạt động nhận thức, trong đó con người tự đánh giá tổng thể các giá trị, khả năng của bản thân mình. Đây là một hoạt động quan trọng mà các nghiên cứu trước đây đã cho thấy nó có ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách của chủ thể và có mối quan hệ với kết quả học tập của học sinh, sinh viên. Trên cơ sở nhận thức và đánh giá được mình, các em mới có khả năng điều khiển, điều chỉnh hoạt động của bản thân cho phù hợp với yêu cầu khách quan, mới giữ được quan hệ, giữ được vị trí xứng đáng trong xã hội, trong lớp học, trong nhóm bạn
  • Luận văn thạc sĩ Tâm lý
  • Chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đỗ Ngọc Khanh, TS. Trần Thành Nam
  • Tác giả: Chu Thị Bích Hồng
  • Số trang: 106
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia 2017
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1068112
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page