Luận Văn Thạc Sĩ Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Để Thiết Kế Bài Giảng Địa Lí Tự Nhiên Việt Nam Trong Sách Giáo Khoa

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Địa Lý' started by quanh.bv, Aug 30, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Để Thiết Kế Bài Giảng Địa Lí Tự Nhiên Việt Nam Trong Sách Giáo Khoa Địa Lí 8 THCS
  Ngày nay, với cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật phát triển mạnh mẽ và sự bùng nổ thông tin trên nhiều lĩnh vực, thế giới đang bƣớc vào thời đại của toàn cầu hoá thì vai trò của giáo dục ngày càng đƣợc tăng cƣờng trong việc “Đào tạo ra những ngƣời lao động tự chủ, năng động, sáng tạo, có năng lực giải quyết những vấn đề thực tế”. Định hƣớng cho phát triển giáo dục đó là “Phát huy tính tích cực, chủ động, tƣ duy sáng tạo của ngƣời học; bồi dƣỡng năng lực tự học, lòng say mê học tập và ý chí vƣơn lên”. (Luật giáo dục 1998, chƣơng 1, điều 24).
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành lý luận và phương pháp dạy học địa lí
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Hồng
  • Tác giả: Nông Thị Mai
  • Số trang: 113
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thái Nguyên 2009
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...-trong-sach-giao-khoa-dia-li-8-thcs-3230.html
   

Share This Page