Luận Án Tiến Sĩ Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Trong Dạy Học Địa Lí Cho Sinh Viên Ngành Giáo Dục

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Địa Lý' started by quanh.bv, Apr 3, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Trong Dạy Học Địa Lí Cho Sinh Viên Ngành Giáo Dục Tiểu Học Theo Hướng Phát Triển Năng Lực
  1. Hệ thống hóa và làm sáng tỏ cơ sở lí luận của việc ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông bằng mô hình dạy học kết hợp (Blended learning) trong dạy học Địa lí cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học theo định hướng phát triển năng lực.
  2. Đề xuất các yêu cầu và nguyên tắc áp dụng mô hình dạy học kết hợp (Blended learning) trong dạy học địa lí cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học theo định hướng phát triển năng lực.
  3. Xây dựng quy trình áp dụng dạy học kết hợp trong dạy học địa lí cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học theo định hướng phát triển năng lực.
  4. Xây dựng lớp học ảo trên mạng xã hội học tập Edmodo để tổ chức dạy học kết hợp trong dạy học Địa lí cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học.
  5. Thiết kế và tổ chức dạy học kết hợp một số bài học địa lí cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học với sự hỗ trợ của mạng xã hội học tập Edmodo.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lí luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Địa lí
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đặng Văn Đức, PGS.TS Ngô Quang Sơn
  • Tác giả: Trần Thị Hà Giang
  • Số trang: 170
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Hà Nội 2018
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=30983
   

Share This Page