Luận Án Tiến Sĩ Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Trong Dạy Học Địa Lý Ở Trường Trung Học Phổ Thông

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Địa Lý' started by quanh.bv, Aug 5, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Trong Dạy Học Địa Lý Ở Trường Trung Học Phổ Thông
  1. Xây dựng cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông để xây dựng bài giảng điện tử và tổ chức dạy học địa lý ở trường trung học phổ thông theo hướng tích cực.
  2. Đề xuất các nguyên tắc, yêu cầu cơ bản, quy trình thiết kế và hướng dẫn sử dụng một số phần mềm chuyên dụng (09) để xây dựng 63 bài giảng điện tử địa lý THPT (Địa lý 10, 11 và 12 THPT).
  3. Khẳng định tính hiệu quả và tính khả thi của việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào xây dựng giáo án điện tử, bài giảng điện tử và trang Web dạy học địa lý ở trường THPT.
  4. Xác định tầm quan trọng và hiệu quả của việc sử dụng phối hợp các phương tiện (máy vi tính, projector...), phương pháp dạy học hiện đại với các phương tiện, phương pháp dạy học địa lý truyền thống.
  5. Khẳng định hướng nghiên cứu và kết quả nghiên cứu của đề tài phù hợp với đường lối và định hướng của Đảng và Nhà nước về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục – đào tạo.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục,
  • Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Địa lý
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đặng Văn Đức, PGS.TS. Ngô Quang Sơn
  • Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn
  • Số trang: 209
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Hà Nội 2014
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=17137

   
  Last edited by a moderator: Sep 29, 2019

Share This Page