Luận Văn Thạc Sĩ Ứng Dụng Công Nghệ Viễn Thám Và GIS Nghiên Cứu Biến Động Đường Bờ Khu Vực Ven Biển Tây Nam Việt Nam

Discussion in 'Bản Đồ Viễn Thám & Hệ Thông Tin Địa Lý' started by nhandanglv123, Jul 13, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Ứng Dụng Công Nghệ Viễn Thám Và GIS Nghiên Cứu Biến Động Đường Bờ Khu Vực Ven Biển Tây Nam Việt Nam Giai Đoạn 2005 - 2017
  Nghiên cứu tổng quan, cơ sở khoa học về ứng dụng viễn thám và GIS trong đánh giá biến động đường bờ biển. Nghiên cứu đặc điểm các nhân tố ảnh hưởng đến biển động bờ biển dải ven biển Tây Nam Việt Nam. Nghiên cứu ứng dụng viễn thám và GIS chiết tách các đƣờng bờ biển và đánh giá biến động đường bờ biển dải ven biển Tây Nam Việt Nam giai đoạn 2005-2017. Phân vùng biến động bờ biển và đề xuất các giải pháp giảm thiểu thiên tai phục vụ phát triển bền vững dải ven biển Tây Nam Việt Nam trên địa bàn quận Đống Đa – TP Hà Nội.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Bản đồ viễn thám và thông tin địa lý
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Nhữ Thị Xuân, TS. Trần Anh Tuấn
  • Tác giả: Nguyễn Thị Ái Ngân
  • Số trang: 114
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2019
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69727
  https://drive.google.com/uc?id=1XwRmCO85tQHInoVJxS52oi1BtapDhrZ2
   

Share This Page