Luận Văn Thạc Sĩ Ứng Dụng Gis Trong Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu Hạ Tầng Đô Thị Phục Vụ Giảm Thiểu Tai Biến Ngập Lụt

Discussion in 'Bản Đồ Viễn Thám & Hệ Thông Tin Địa Lý' started by nhandanglv123, Jul 25, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Ứng Dụng Gis Trong Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu Hạ Tầng Đô Thị Phục Vụ Giảm Thiểu Tai Biến Ngập Lụt
  Hệ thống thông tin địa lý (GIS - Geographic Information System) xuất hiện từ những năm 1960 và cho đến nay GIS đã và đang được ứng dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Theo định nghĩa, GIS là một hệ thống thông tin được thiết kế để thu thập, cập nhật, lưu trữ, tích hợp và xử lý, tra cứu, phân tích và hiển thị mọi dạng dữ liệu địa lý. Với thực tế là gần như mọi hoạt động của con người đều gắn liền với một địa điểm nào đó, nghĩa là với một tọa độ địa lý xác định, GIS đã trở thành nền tảng công nghệ đặc biệt hữu dụng trong quản lý và xử lý tích hợp thông tin đa ngành, hỗ trợ việc ra quyết định chính xác và kịp thời. Về cơ bản, GIS dựa trên một cơ sở dữ liệu (CSDL) có cấu trúc, có khả năng thể hiện điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường, tình hình phát triển kinh tế xã hội của một vùng lãnh thổ trên khía cạnh địa lý và theo thời gian.
  • Luận văn thạc sĩ địa lý
  • Chuyên ngành Bản đồ viễn thám và hệ thông tin địa lý
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Hữu Xuân, TS. Bùi Quang Thành
  • Tác giả: Hoàng Văn Tùng
  • Số trang: 139
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Khoa Học Tự Nhiên 2018
  Link Download
  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63224
   

Share This Page