Luận Văn Thạc Sĩ Ứng Dụng Mô Hình Mike Urban Tính Toán Thoát Nước Cho Thành Phố Hà Tĩnh

Discussion in 'Chuyên Ngành Thủy Văn Học' started by nhandanglv123, Nov 23, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Ứng Dụng Mô Hình Mike Urban Tính Toán Thoát Nước Cho Thành Phố Hà Tĩnh Dưới Tác Động Của Biến Đổi Khí Hậu
  Vấn đề thoát nước cho đô thị gắn liền với quá trình đô thị hóa và sự phát triển của khoa học, kỹ thuật ở Việt Nam và trên thế giới. Ở Việt Nam và các nước đang phát triển vấn đề thoát nước ở các đô thị đặc biệt cấp bách do sự phát triển không kiểm soát của đô thị và hệ thống thoát nước chưa đáp ứng được với sự phát triển kinh tế, xã hội ở đô thị, nhất là trong tình trạng biến đổi khí hậu diễn ra phức tạp hiện nay. Các đô thị càng lớn mức độ đô thị hóa càng nhanh thì vấn đề thoát nước càng cần quan tâm nhiều hơn. Đặc biệt là những thành phố lớn ven biển trong những đợt mưa lớn, khi đó việc thoát nước vừa chịu ảnh hưởng của mưa thời đoạn ngắn và dòng chảy trên sông, việc giải bài toán này rất phức tạp. Để có thể giải quyết được vấn đề cấp thiết thời sự hàng ngày này cần phải sử dụng kỹ thuật mô hình mới có lời giải tốt.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Thủy văn học
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Quang Hưng
  • Tác giả: Lê Thúy Chiên
  • Số trang: 104
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên 2019
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/93362
  https://drive.google.com/uc?id=1Mdzp6ydpiZXf6Z9NxXSnuHIxDSbaSfXy
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page