Luận Văn Thạc Sĩ Ứng Dụng Mô Hình Swash Tính Toán Trường Sóng Và Dòng Chảy Phát Sinh Do Sóng Ven Bờ Phục Vụ Tính Toán

Discussion in 'Chuyên Ngành Hải Dương Học' started by nhandanglv123, Jul 20, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Ứng Dụng Mô Hình Swash Tính Toán Trường Sóng Và Dòng Chảy Phát Sinh Do Sóng Ven Bờ Phục Vụ Tính Toán Dòng Vận Chuyển Bùn Cát Do Sóng
  Sóng biển là một trong những quá trình động lực có vai trò rất quan trọng trong sự biến đổi địa hình khu vực ven bờ. Đặc biệt, trong khu vực phía trong vùng sóng đổ, trường động lực diễn ra rất phức tạp do động lực của chuyển động sóng được chuyển đổi sau khi sóng đổ hình thành hệ thống dòng chảy phát sinh do sóng bao gồm các dòng chảy dọc bờ và dòng chảy ngang bờ. Chính hệ thống dòng chảy phát sinh do sóng này là nguồn lực mang vật chất ven bờ dịch chuyển và tạo nên các khu vực bồi tụ và xói lở phức tạp. Do đó, việc mô phỏng chính xác trường sóng và dòng chảy phát sinh do sóng khu vực ven bờ là điều kiện quan trọng để tính toán vận chuyển bùn cát phục vụ đánh giá sự biến động đường bờ.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Hải dương học
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Phùng Đăng Hiếu
  • Tác giả: Nguyễn Thị Khang
  • Số trang: 60
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2019
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89172
  https://drive.google.com/uc?id=1s6xDCmDSo1Z72xNczQANIa1BNEMpgCUm
   

Share This Page