Luận Văn Thạc Sĩ Ứng Dụng Viễn Thám Và Gis Đánh Giá Tổng Hợp Điều Kiện Tự Nhiên, Kinh Tế Xã Hội

Discussion in 'Bản Đồ Viễn Thám & Hệ Thông Tin Địa Lý' started by nhandanglv123, Jul 20, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Ứng Dụng Viễn Thám Và Gis Đánh Giá Tổng Hợp Điều Kiện Tự Nhiên, Kinh Tế Xã Hội Phục Vụ Phát Triển Nuôi Trồng Thủy Sản Nước Lợ
  Tỉnh Đồng Nai là nơi có hoạt động nuôi trồng thủy sản hầu như phân bố đồng đều khắp toàn tỉnh và được chia thành hai vùng riêng biệt: vùng nước ngọt và vùng ngập mặn Long Thành – Nhơn Trạch. Ngành thủy sản Đồng Nai đã và đang phát triển theo hướng tăng giá trị sản xuất, với nhiều mô hình nuôi thủy sản có hiệu quả cho năng suất sản lượng cao. Ngày 18/7/2016, UBND tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định số 2253/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch thực hiện tái cơ cấu lĩnh vực thủy sản giai đoạn 2016 -2020, định hướng đến năm 2030. Điều này đã thể hiện vị thế quan trọng của ngành thủy sản tại tỉnh Đồng Nai. Với mục tiêu “Tận dụng triệt để các lợi thế, khắc phục các khó khăn để phát triển ngành thủy sản của tỉnh”, một trong những nhiệm vụ được đặt ra là cần phải quy hoạch hợp lý, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế. Theo đó, khu vực xã Phước An, huyện Nhơn Trạch đã được quy hoạch đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phát triển nuôi trồng thủy sản; đây cũng là khu vực được lựa chọn để tập trung nghiên cứu, điều tra, khảo sát thực địa.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Bản đồ viễn thám và thông tin địa lý
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Đinh Thị Bảo Hoa
  • Tác giả: Hoàng Hải
  • Số trang: 96
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2019
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89169
  https://drive.google.com/uc?id=16KPLaF5b8qQbUbWuLIut9MsgGuRSkymo
   

Share This Page