Luận Án Tiến Sĩ Ứng Dụng Viễn Thám Và Hệ Thông Tin Địa Lý Trong Quản Lý Cây Công Nghiệp Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng

Discussion in 'Bản Đồ Viễn Thám & Hệ Thông Tin Địa Lý' started by nhandanglv123, Jul 31, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Ứng Dụng Viễn Thám Và Hệ Thông Tin Địa Lý Trong Quản Lý Cây Công Nghiệp Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng
  Xác định được bộ tiêu chí lựa chọn ảnh và phân loại lớp phủ CCNLN sử dụng ảnh vệ tinh độ phân giải cao trên cơ sở phân tích quan hệ giữa ĐKTN, nông lịch và điều kiện sinh thái CCNLN. Đưa ra xu hướng biến động lớp phủ (tập trung vào CCNLN và lớp phủ rừng) giai đoạn 2004 - 2016 khu vực huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng trên cơ sở sử dụng các mô hình phân tích hồi quy logistic.
  • Luận án tiến sĩ địa lý
  • Chuyên ngành Bản đồ viễn thám và thông tin địa lý
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Phạm Văn Cự, TS. Bùi Quang Thành
  • Tác giả: Lê Quang Toan
  • Số trang: 167
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2019
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69560
  https://drive.google.com/uc?id=1pSLUcJkL3txL6ZGfbHSHPkE4cSoPHFaT
   

Share This Page