Luận Văn Thạc Sĩ Vai Trò Của Sinh Viên Trong Quản Trị Đại Học

Discussion in 'Chuyên Ngành Đo Lường Và Đánh Giá Giáo Dục' started by quanh.bv, Oct 28, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Vai Trò Của Sinh Viên Trong Quản Trị Đại Học
  Tổng quan về quản trị đại học; sinh viên trong quản trị đại học; trình bày một số khái niệm và thuật ngữ cơ bản sử về vấn đề sinh viên và vai trò sinh viên trong quản trị đại học; khái niệm cán bộ lãnh đạo quản lý; quản, quản trị đại học (QTĐH), hoạt động quản trị đại học. Giới thiệu sơ lược về hệ thống tổ chức trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Gia Lại . Khảo sát, đánh giá mức độ tham gia của sinh viên trong các hoạt động quản trị nhằm bước đầu xác định vai trò của sinh viên trong các hoạt động QTĐH tại trường CĐSP Gia Lai. Tìm hiểu những khó khăn, thách thức cũng như nhận thức của sinh viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý về vai trò của sinh viên trong các hoạt động QTĐH tại trường CĐSP Gia Lai. Đưa ra kết luận và kiến nghị.
  • Luận văn thạc sĩ Quản lý giáo dục
  • Chuyên ngành Đo lường và Đánh giá trong giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Hoàng Thị Xuân Hoa
  • Tác giả: Trần Văn Thứ
  • Số trang: 133
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Quốc Gia 2013
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1012488

   
  Last edited by a moderator: Jun 24, 2017

Share This Page