Luận Văn Tốt Nghiệp Vấn Đề Cứu Trợ Nan Nhân Chiến Quốc - Trường Hợp Bình Dương

Discussion in 'Viện Đại Học Sài Gòn' started by quanh.bv, Jan 20, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Vấn Đề Cứu Trợ Nan Nhân Chiến Quốc - Trường Hợp Bình Dương
  Trong quy chế thực tập áp dụng cho các sinh viên năm thứ hai Ban Đốc Sự khóa 18, Giáo sư Giám Đốc Thực Tập đã khuyến cáo các sinh viên phải lựa chọn các vấn đề ngàu tại địa phương thực tập để làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp.
  Khái quát công cuộc cứu trợ của chính phủ, các định chế, các chương trình cứu trợ nạn nhân chiến quốc tại chỗ, hoạt động của các tổ chức xã hội tư nhân và ngoại quốc; Công cuộc cứu trợ nạn nhân chiến quốc tại Bình Dương và những nhận định về công tác nạn nhân chiến quốc.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Người hướng dẫn khoa học: GS. Nguyễn Văn Tương
  • Tác giả: Nguyễn Ngọc Xuân
  • Số trang: 100
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học Viện Quốc gia Hành chính 1973
  Link Download
  http://thuvienbinhduong.org.vn/Defa...01-0000-0000-0000-000000000001&recordid=65340
   

Share This Page