Luận Văn Tốt Nghiệp Vấn Đề Dân Sự Hóa Và Bầu Cử Đô Tỉnh Thị Trưởng Tại Việt Nam Cộng Hòa

Discussion in 'Viện Đại Học Sài Gòn' started by quanh.bv, Nov 1, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Vấn Đề Dân Sự Hóa Và Bầu Cử Đô Tỉnh Thị Trưởng Tại Việt Nam Cộng Hòa

  Mục lục
  Dẫn nhập
  Phần I. Tại sao đặt vấn đề dân sự hóa
  Chương I. Hiện tượng quân nhân can thiệp vào chính trường
  Chương II. Quân nhân và bộ máy hành chánh địa phương
  Chương III. Chiều hướng dân sự hóa như thế nào?
  Phần II. Vấn đề bầu cử đô tỉnh thị trưởng
  Chương I. Quan niệm của nhà lập hiến về việc bầu cử đô tỉnh thị trưởng với hiến pháp 1967
  Chương II. Thực tại tình hình ở Việt Nam đối với bầu cử đô, tỉnh, thị trưởng
  Chương III. Vài quan niệm về vấn đề bầu cử đô, tỉnh, thị trưởng
  Kết luận
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Người hướng dẫn khoa học: GS. Bùi Quang Khánh
  • Tác giả: Nguyễn Văn An
  • Số trang: 47
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học Viện Quốc gia Hành chánh 1972
  Link Download
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-...ep-truong-hoc-vien-quoc-gia-hanh-chanh.38988/

  http://tracuu.thuvientphcm.gov.vn:8081/Overview/1348/1827/4/1399/0/0/
   

Share This Page