Luận Văn Tốt Nghiệp Vấn Đề Phát Triển Đại Học Việt Nam

Discussion in 'Viện Đại Học Sài Gòn' started by quanh.bv, Oct 29, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Vấn Đề Phát Triển Đại Học Việt Nam
  Lời nói đầu: Mối quan hệ giữa giáo dục và phát triển
  Dẫn nhập: Nhu cầu phát triển giáo dục
  Phần I: Hiện trạng đại học Việt Nam
  Chương I: Quá trình Đại học Việt Nam
  Chương II: Hiện trạng Đại học Việt Nam
  Mục I: Đại học tư thục
  Đoạn 1: Sơ lược các đại học tư thục
  1. Viện đại học Đà Lạt
  2. Viện Đại học Vạn Hạnh
  3. Viện Đại học MInh Đức
  4. Viện Đại học Hòa Hảo
  5. Viện Đại học Cao Đài
  Đoạn 2: Nhận xét
  Mục II: Đại học quốc gia
  Đoạn 1: Sơ lược các đại học công
  1. Viện Đại học Sài Gòn
  2. Viện Đai học Huế
  3. Viện Đai học Cần Thơ
  Đoạn 2: Nhận xét
  Phần II: Chiều hướng phát triển
  Chương I: Mô tả các dự án cải tổ và phát triển đại học Việt Nam
  Mục I: Dự án Đại học kỹ thuật Bách khoa của nhóm hậu chiến
  Đoạn 1: Quan niệm
  Đoạn 2: Kế hoạch giáo dục
  Đoạn 3: Phương thức thực hiện
  Mục II: Dự án Đai học và phát triển của Giáo sư Nguyễn Văn Trung
  Đoạn 1: Đặt Đại học trong kế hoạch phát triển Quốc gia
  Đoạn 2: Ba vai trò và ba sứ mệnh của Đại học
  Đoạn 3: Đại học dị biệt liên hệ và linh động
  Đoạn 4: Những việc làm cấp bách
  Mục III: Dự án cải tổ Đại học của phái bộ Wisconsin
  Đoạn 1: Huấn luyện giảng viên Đại học
  Đoạn 2: Cải thiện nền hành chính Đại học đặt kế hoạch, thiết lập chương trình và dịch vụ Đại học
  Đoạn 3: Sự canh tân cơ cấu Đại học Việt Nam
  Mục IV: Hai hệ thống Đại học
  Đoạn 1: Giáo dục Đại học
  1. Định nghĩa giáo dục Đaị học
  3. Tổ chức giáo dục Đaị học
  Đoạn 2: Tự trị Đại học
  1. Định nghĩa tự trị đại học
  2. Hội đồng Quản trị Đại học
  Đoạn 3: Ngân sách Đại học
  1. Ngân sách tự trị
  2. Sự chi tiêu ngân sách Đại học
  Đoạn 4: Hội đồng Quốc gia phát triển Giáo dục đại học
  Chương II: Nhận xét các dự án
  Mục I: Dự án Đại học kỹ thuật bách khoa
  Mục II: Dự án Đại học và phát triển Quốc gia
  Mục III: Dự án cải tổ Đại học
  Mục IV: Hai hệ thống Đại học
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Người hướng dẫn khoa học: GS. Lê Văn Thận
  • Tác giả: Huỳnh Văn Huệ
  • Số trang: 96
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học Viện Quốc gia Hành chánh 1972
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1blQvYT6jQUdNyuioMF38vFqAH0bdm_bh
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Apr 9, 2022

Share This Page