Luận Văn Tốt Nghiệp Vấn Đề Thuế Điền Thổ

Discussion in 'Viện Đại Học Sài Gòn' started by quanh.bv, Oct 27, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Vấn Đề Thuế Điền Thổ
  Phần 1. Chế độ hiện hành về thuế điền thổ
  Chương 1. Định căn bản thuế
  Mục 1. Người thọ thuế
  Mục 2. Vật chịu thuế
  Chương 2. Phân hạng loại đất chịu thuế điền thổ
  Mục 1. Ủy ban xếp hạng ruộng đất
  Mục 2. Thể thức phân hạng
  Mục 3. Tu chỉnh thuế điền thổ
  Mục 4. PHạm vi đất chịu thuế
  Chương 3. Lập thuế
  Mục 1. Tính thuế
  Mục 2. Miễn giảm
  Chương 4. Hành thu
  Mục 1. Sự đem bộ thuế ra trưng thu
  Mục 2. Thủ tục hành thu
  Mục 3. Trả thuế
  Mục 4. Đặc quyền của cơ quan thu thuế
  Chương 5. Tố tụng
  Mục 1. Tố tụng về cách đánh thuế
  Mục 2. Tố tụng về thủ tục truy thu về thuế điền thổ
  Phần 2. Hiện trạng và vấn đề cải tổ
  Chương 1. Hiện trạng về thuế điền thổ
  Đoạn 1. Tình trạng chiến tranh
  Đoạn 2. Nguyên nhân kỹ thuật
  Đoạn 3. Nguyên nhân tâm lý
  Đoạn 4. Luật lệ thuế vụ lỗi thời
  Chương 2. Nhu cầu cải tổ
  Mục 1. Cải tổ hệ thống tổ chức
  Mục 2. Cải tổ căn bản pháp lý - Dự luật về thuế điền thổ
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Người hướng dẫn khoa học: GS. Phan Thiện Giới
  • Tác giả: Huỳnh Văn Phước
  • Số trang: 59
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học Viện Quốc gia Hành chánh 1972
  Link Download
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-...ep-truong-hoc-vien-quoc-gia-hanh-chanh.38988/
  http://tracuu.thuvientphcm.gov.vn:8081/Overview/1679/1827/4/1399/0/0/

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page