Luận Văn Thạc Sĩ Vấn Đề Thuế Lợi Tức Tại Việt Nam Cộng Hòa

Discussion in 'Viện Đại Học Sài Gòn' started by quanh.bv, Oct 26, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Vấn Đề Thuế Lợi Tức Tại Việt Nam Cộng Hòa
  Phần thứ nhất. Phân tích sắc thuế lợi tức hiện hành
  Chương 1. Phân tích lý thuyết về thuế lợi tức thể nhân và pháp nhân
  Đoạn 1. Định ngĩa danh từ thể nhân và pháp nhân
  Đoạn 2. Những điểm tương đồng giữa thuế lợi tức thể nhân và pháp nhân
  Đoạn 3. Những điểm dị biệt giữa thuế lợi tức thể nhân và pháp nhân
  Đoạn 4. Mục đích của sự phân biệt hai loại thuế thể nhân và pháp nhân
  Chương 2. Phân tích về phương diện thực hành thuế lợi tức
  Đoạn 1. Trách vụ của người thọ thuế
  Đoạn 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan thuế vụ
  Đoạn 3. Bổn phận của người đệ tam
  Chương 3. Những vấn đề liên hệ quan trọng đến luật thuế lợi tức
  Đoạn 1. Thuế lợi tức đối với thặng giá và giảm suy
  Đoạn 2. Tài định thuế lợi tức
  Phần thứ hai. Tầm quan trọng của sắc thuế lợi tức
  Chương 1. Địa vị thuế lợi tức về phương diện tài chánh
  Đoạn 1. Vai trò thuế lợi tức trong khung cảnh thuế vụ
  Đoạn 2. Vai trò thuế lợi tức trong ngân sách quốc gia
  Chương 2. Địa vị thuế lợi tức về phương diện phát triển kinh tế
  Đoạn 1. Thuế lợi tức và lợi tức quốc gia
  Đoạn 2. Thuế lợi tức ảnh hưởng đến đầu tư
  Đoạn 3. Thuế lợi tức ảnh hưởng đến tiết kiệm
  Đoạn 4. Thuế lợi tức ảnh hưởng đến tái phân phối tài nguyên
  Chương 3. Ảnh hưởng thuế lợi tức về phương diện xã hội và chính trị
  Đoạn 1. Ảnh hưởng thuế lợi tức về phương diện xã hội
  Đoạn 2. Địa vị thuế lợi tức trong khung cảnh chính trị hiện tại
  Chương 4. So sánh, nhận xét và đề nghị
  Đoạn 1. So sánh
  Đoạn 2. Nhận xét và đề nghị
  • Luận văn thạc sĩ
  • Người hướng dẫn khoa học: GS. Đoàn Triệu Yến
  • Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc
  • Số trang: 246
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học Viện Quốc gia Hành chánh 1974
  Link Download
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-...ep-truong-hoc-vien-quoc-gia-hanh-chanh.38988/

  http://tracuu.thuvientphcm.gov.vn:8081/Overview/1723/1827/4/1399/0/0/
   

Share This Page