Luận Văn Thạc Sĩ Vận Dụng Các Định Hướng Của Robert Marzano Vào Dạy Học Chương Cảm Ứng Điện Từ Vật Lí 11 Ban Cơ Bản

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Vật Lý' started by quanh.bv, Mar 17, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-3-17_21-0-0.png
  Vận Dụng Các Định Hướng Của Robert Marzano Vào Dạy Học Chương Cảm Ứng Điện Từ Vật Lí 11 Ban Cơ Bản - THPT
  Nhận thức những yếu kém lạc hậu trong nền giáo dục nói chung và giáo dục phổ thông nói riêng và sự ảnh hưởng to lớn của nó đến chất lượng nguồn nhân lực cho sự phát triển xã hội trong thời đại hội nhập, toàn cầu hóa, trong những năm gần đây, chúng ta đã và đang đổi mới giáo dục, đặc biệt là chú trọng đổi mới phương pháp dạy và học. Chủ trương về đổi mới giáo dục đã được thể hiện từ năm 1998 trong nghị quyết TW2 (khóa VIII): “Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục và đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện nếp tư duy sáng tạo của người học. Từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương tiện đại vào quá trình dạy học, đảm bảo điều kiện và thời gian tự học , tự nghiên cứu của học sinh.”.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý
  • Người hướng dẫn: TS. Phan Gia Anh Vũ
  • Tác giả: Trịnh Thị Thủy
  • Số trang: 115
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 2012
  Link Download
  https://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/16987
  https://drive.google.com/file/d/1QiWZX8yPWfHUp2ayoL7yZgifDpNJRPUY
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page