Luận Văn Thạc Sĩ Vận Dụng Các Giai Đoạn Của Phương Pháp Thực Nghiệm Vào Dạy Học Chương Chất Khí - Vật Lí 10 Trung Học

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Vật Lý' started by quanh.bv, Mar 17, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-3-17_0-40-4.png
  Vận Dụng Các Giai Đoạn Của Phương Pháp Thực Nghiệm Vào Dạy Học Chương Chất Khí - Vật Lí 10 Trung Học Phổ Thông
  Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội là nhiệm vụ quan trọng của nước ta hiện nay. Muốn tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục - đào tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững. Để thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương quyết định định hướng chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý
  • Người hướng dẫn: TS. Phạm Thế Dân
  • Tác giả: Thập Nữ Anh Hoa
  • Số trang: 103
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 2015
  Link Download
  https://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/16989
  https://drive.google.com/file/d/1okpte_q8jGiNWahshhdB2fu4DAiLxYmZ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page