Luận Văn Thạc Sĩ Vận Dụng Dạy Học Kết Hợp (Blended Learning) Trong Môn Địa Lí Lớp 12 Trung Học Phổ Thông Ở Tỉnh

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Địa Lý' started by quanh.bv, Feb 23, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Vận Dụng Dạy Học Kết Hợp (Blended Learning) Trong Môn Địa Lí Lớp 12 Trung Học Phổ Thông Ở Tỉnh Điện Biên
  Giáo dục nước ta đang trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đã trở thành xu thế tất yếu. Cách mạng Khoa học Công nghệ, Công nghệ Thông tin và truyền thông, kinh tế tri thức ngày càng phát triển mạnh mẽ, tác động trực tiếp đến sự phát triển của các nền giáo dục trên thế giới nói chung và nền giáo dục nước ta nói riêng. Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ hai (khoá VIII) về định hướng chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong thời kỳ mới đã yêu cầu ngành giáo dục phải “đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Địa Lí
  • Người hướng dẫn: PGS.TS Đỗ Vũ Sơn
  • Tác giả: Nguyễn Thị Kim Liên
  • Số trang: 148
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2020
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...ng-hoc-pho-thong-o-tinh-dien-bien-218834.html
  https://drive.google.com/uc?id=1gKnedljSXdwaNeKLS-_HEI2wHPonNC-4
   

Share This Page