Luận Án Tiến Sĩ Vận Dụng Lý Thuyết Kiến Tạo Trong Dạy Học Các Môn Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Ở Trường Sĩ Quan

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục' started by quanh.bv, Mar 6, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-3-6_16-6-34.png
  Vận Dụng Lý Thuyết Kiến Tạo Trong Dạy Học Các Môn Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Ở Trường Sĩ Quan Quân Đội
  Luận án đã xây dựng khung lý luận về vận dụng lý thuyết kiến tạo trong dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở trường Sĩ quan quân đội; góp phần bổ sung, hoàn thiện và phát triển lý luận dạy học đại học quân sự nói chung và dạy các môn khoa học xã hội và nhân văn ở trường Sĩ quan quân đội theo lý thuyết kiến tạo nói riêng. Khái quát, phân tích được các khái niệm công cụ là: Lý thuyết kiến tạo, dạy học theo lý thuyết kiến tạo, vận dụng lý thuyết kiến tạo trong dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở trường Sĩ quan quân đội. Trên cơ sở phân tích đặc điểm dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở trường Sĩ quan quân đội chỉ ra sự phù hợp và khả năng vận dụng lý thuyết kiến tạo.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và Lịch sử giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Nguyễn Văn Phán; PGS. TS Phan Thị Hồng Vinh
  • Tác giả: Bùi Đức Dũng
  • Số trang: 235
  • Kiểu file: DOC
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng 2021
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=38643
  https://drive.google.com/uc?id=1H-UAg6m9-NasgMGAY3sbsXJPnpfeawJa
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page