Luận Văn Thạc Sĩ Vận Dụng Một Số Phương Thức Tiếp Cận Phát Hiện Trong Dạy Học Phân Số (Toán 4)

Discussion in 'Chuyên Ngành Giáo Dục Tiểu Học' started by quanh.bv, May 2, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-5-2_15-19-18.png
  Ngày nay sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ; xu thế mở rộng hợp tác, giao lưu, trao đổi,…về kinh tế, văn hóa, chính trị, quốc phòng an ninh,… giữa các nước trong nhóm, khu vực và trên toàn thế giới ngày càng được đẩy mạnh. Nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước với định hướng kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Quá trình này đã và đang đặt ra những cơ hội cũng như khó khăn, thách thức. Trước tình hình đó có những yêu cầu mới về nguồn nhân lực – nguồn nhân lực năng động, sáng tạo, có tri thức khoa học tốt,…đảm bảo cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Giáo dục và đào tạo là ngành chuyên trách nhiệm vụ này
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Giáo dục tiểu học
  • Người hướng dẫn: GS.TS. Đào Tam
  • Tác giả: Phạm Sơn Thanh
  • Số trang: 120
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Vinh 2011
  Link Download
  http://thuvien.vinhuni.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?dmd_id=39975
  https://drive.google.com/file/d/1G-FJf9DDaOt2_hsqida9mQ4tvWAnU2nd
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page