Luận Án Tiến Sĩ Vận Dụng Phương Pháp Dạy Học Hợp Tác Theo Nhóm Trong Môn Địa Lí Ở Trường Dự Bị Đại Học Dân Tộc

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Địa Lý' started by quanh.bv, Sep 18, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Vận Dụng Phương Pháp Dạy Học Hợp Tác Theo Nhóm Trong Môn Địa Lí Ở Trường Dự Bị Đại Học Dân Tộc
  1. Kết quả nghiên cứu của luận án đã góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận về việc tổ chức dạy học Địa lí theo phương pháp hợp tác nhóm nói chung và dạy học Địa lí ở trường Dự bị Đại học Dân tộc nói riêng, làm phong phú thêm lí luận dạy học bộ môn về vấn đề vận dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm trong dạy học Địa lí.
  2. Luận án đã đề xuất được cách thức vận dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm vào trong trình dạy học Địa lí ở trường Dự bị Đại học Dân tộc.
  3. Luận án đã cung cấp những số liệu điều tra, khảo sát về thực trạng tổ chức vận dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm trong dạy học Địa lí ở trường Dự bị Đại học Dân tộc. Đánh giá đúng thực trạng của việc tổ chức vận dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm trong dạy học Địa lí ở trường Dự bị Đại học Dân tộc hiện nay. Chỉ rõ nguyên nhân và các yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng vấn đề nghiên cứu làm cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất các biện pháp.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Địa lí
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Ngô Quang Sơn, TS. Ngô Thị Hải Yến
  • Tác giả: Tạ Xuân Phương
  • Số trang: 221
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Hà Nội 2017
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=29732
   

Share This Page