Luận Văn Thạc Sĩ Vận Dụng Phương Pháp Nêu Vấn Đề Trong Dạy Học Môn Quốc Phòng, An Ninh Tại Trung Tâm Giáo Dục

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn GDCT' started by quanh.bv, Apr 23, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Vận Dụng Phương Pháp Nêu Vấn Đề Trong Dạy Học Môn Quốc Phòng, An Ninh Tại Trung Tâm Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh - Đại Học Thái Nguyên
  Sự phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh quốc tế được đặc trưng bởi xã hội tri thức và toàn cầu hoá đã và đang đặt ra những yêu cầu đối với người lao động, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu mới cho sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và đào tạo nguồn nhân lực. Giáo dục cần đào tạo đội ngũ nhân lực có khả năng đáp ứng được những đòi hỏi mới của xã hội và thị trường lao động, đặc biệt là năng lực hành động, tính tích cực, chủ động, sáng tạo, năng lực giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn xã hội
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Lý luận Chính trị
  • Người hướng dẫn: TS. Trần Thị Lan
  • Tác giả: Nguyễn Huy Hoàng
  • Số trang: 166
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2020
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...ng-va-an-ninh-dai-hoc-thai-nguyen-229756.html
  https://drive.google.com/uc?id=1jy_91C6mu6KFj-u1YaVlWMVWh6IFwbSE
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page