Luận Văn Thạc Sĩ Vận Dụng Phương Pháp Thảo Luận Nhóm Trong Dạy Học Môn Công Tác Quốc Phòng, An Ninh Ở Trung Tâm

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn GDCT' started by quanh.bv, Feb 20, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Vận Dụng Phương Pháp Thảo Luận Nhóm Trong Dạy Học Môn Công Tác Quốc Phòng, An Ninh Ở Trung Tâm Quốc Phòng Và An Ninh - Đại Học Thái Nguyên
  Trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế và quốc tế sâu rộng và bùng nổ thông tin, đổi mới quá trình đào tạo, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học đã trở thành xu hướng tất yếu đối với các trường cao đẳng, đại học trên thế giới nói chung và ở nước ta nói riêng. Theo đó, định hướng đổi mới giáo dục đại học đã được thể hiện trong các văn kiện của Đảng và Nhà nước. Điều 36b Luật Giáo dục sửa đổi (số 44/2009/QH12) nêu rõ “Phương pháp giáo dục đại học cần phải coi trọng việc bồi dưỡng năng lực tự học, tự nghiên cứu, tạo điều kiện cho người học phát triển tư duy sáng tạo, rèn luyện kĩ năng thực hành, tham gia nghiên cứu, thực nghiệm, ứng dụng”.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Lý luận Chính trị
  • Người hướng dẫn: TS. Vũ Thị Thủy
  • Tác giả: Bùi Duy Khánh
  • Số trang: 152
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2020
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...ng-va-an-ninh-dai-hoc-thai-nguyen-219081.html
  https://drive.google.com/uc?id=1_tAJhk06Y6mwBgzHqZNOKsrY4Voryo2n
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page