Luận Văn Thạc Sĩ Vận Dụng Phương Pháp Thảo Luận Nhóm Trong Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn GDCT' started by quanh.bv, Feb 18, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Vận Dụng Phương Pháp Thảo Luận Nhóm Trong Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Thành Phố Thái Nguyên
  Sự phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh gia tăng hội nhập quốc tế là xu thế chủ yếu tác động khách quan đến mỗi quốc gia, dân tộc. Điều này đã và đang đặt giáo dục trước yêu cầu phải có sự cách tân, đổi mới trong mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Trước những đòi hỏi của thực tiễn, nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam cần được đặc trưng bởi trí tuệ, bởi phương thức lao động sáng tạo với thái độ tích cực, tự giác cùng những năng lực thiết yếu như năng lực tự chủ, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo và năng lực hợp tác nhóm…
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Lý luận Chính trị
  • Người hướng dẫn: TS. Trần Thị Lan
  • Tác giả: Hoàng Vũ Vân Hoa
  • Số trang: 132
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2020
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...g-hoc-co-so-thanh-pho-thai-nguyen-219128.html
  https://drive.google.com/uc?id=1TIOatT8pZWyR7uuH66t4QQ416qjIU4mj
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page