Luận Văn Thạc Sĩ Vận Dụng Phương Pháp Thực Nghiệm Trong Dạy Học Chương Cân Bằng Và Chuyển Động Của Vật Rắn Vật Lý

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Vật Lý' started by quanh.bv, May 23, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Vận Dụng Phương Pháp Thực Nghiệm Trong Dạy Học Chương Cân Bằng Và Chuyển Động Của Vật Rắn Vật Lý Lớp 10 Để Phát Triển Năng Lực Giải Quyết Vấn Đề Cho Học Sinh
  Đất nước ta đang bước vào giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa với mục tiêu đến năm 2020 về cơ bản sẽ trở thành nước công nghiệp, hội nhập với cộng đồng quốc tế. Nhân tố quyết định thắng lợi của mục tiêu đó chính là con người, là nguồn nhân lực được phát triển về số lượng và chất lượng. Đổi mới phương pháp dạy học là một yêu cầu cấp bách đã được Đảng ta chỉ rõ trong nghị quyết Trung ương (TW) 2 khóa VIII (12/1996), trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX (4/2001) và gần đây nhất là văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (1/2016) đã khẳng định: “Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển năng lực và phẩm chất của người học”.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí
  • Người hướng dẫn: PGS. TS Tô Văn Bình
  • Tác giả: Nguyễn Đức Thái
  • Số trang: 109
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2017
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...luc-giai-quyet-van-de-cho-hoc-sinh-58909.html
  https://drive.google.com/uc?id=1mwI10448jMuVQuu9mnbi9Krpa5UkQRFH
   

Share This Page