Luận Văn Thạc Sĩ Vận Dụng Phương Pháp Thuyết Trình Tích Cực Trong Dạy Học Môn Lý Luận Chính Trị Ở Trường Cao Đẳng

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn GDCT' started by quanh.bv, Aug 31, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Vận Dụng Phương Pháp Thuyết Trình Tích Cực Trong Dạy Học Môn Lý Luận Chính Trị Ở Trường Cao Đẳng Sư Phạm Đông Kham Xạng, Thủ Đô Viêng Chăn
  Ngay từ khi mới thành lập (22-3-1955), Đảng Nhân dân cách mạng Lào đã luôn lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình. Công tác tư tưởng luôn được Đảng và nhân dân xác định giữ tầm quan trọng đặc biệt trong mọi thời kỳ lãnh đạo cách mạng của Đảng. Trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện trên mọi lĩnh vực, được sự giao phó của Đảng và Chính phủ, Bộ Giáo dục và Thể thao đã rất chú trọng tới công tác bồi dưỡng và giáo dục thế hệ trẻ về lập trường tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Lý luận Chính trị
  • Người hướng dẫn: TS. Vũ Minh Tuyên
  • Tác giả: Pasith Keokhady
  • Số trang: 125
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2017
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...m-dong-kham-xang-thu-do-vieng-chan-56513.html
  https://drive.google.com/uc?id=1xhlCDKR7tSqpRroUiH9Us8YcbVsKMJxD
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page