Luận Văn Thạc Sĩ Vận Dụng Phương Pháp Tình Huống Trong Dạy Học Môn Công Tác Quốc Phòng, An Ninh Ở Trung Tâm Giáo Dục

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn GDCT' started by quanh.bv, Feb 17, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Vận Dụng Phương Pháp Tình Huống Trong Dạy Học Môn Công Tác Quốc Phòng, An Ninh Ở Trung Tâm Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh - Đại Học Thái Nguyên
  Đã từ lâu, Đảng và Nhà nước ta không chỉ coi giáo dục quốc phòng - an ninh là một nội dung của giáo dục, mà còn là một nội dung cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Chính vì vậy, bộ môn Giáo dục quốc phòng - an ninh được coi là môn học bắt buộc trong chương trình giáo dục bậc đại học. Thông qua các giờ học của môn Giáo dục quốc phòng - an ninh, sinh viên đã nhận thức đầy đủ hơn quan điểm, đường lối quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân của Đảng, có nhận thức rõ hơn về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đang diễn biến khó lường ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Lý luận Chính trị
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Khương
  • Tác giả: Vũ Thị Diễm
  • Số trang: 121
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2020
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...ng-va-an-ninh-dai-hoc-thai-nguyen-219169.html
  https://drive.google.com/uc?id=1qGLnmDcwM_noaMjQ2f1CjDgahVqCVd9p
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page