Luận Án Tiến Sĩ Vận Dụng Quan Điểm Sư Phạm Tích Hợp Trong Dạy Học Các Môn Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Ở Trường Sĩ

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục' started by quanh.bv, Jul 29, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-7-29_23-29-14.png
  Vận Dụng Quan Điểm Sư Phạm Tích Hợp Trong Dạy Học Các Môn Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Ở Trường Sĩ Quan Quân Đội Hiện Nay
  1. Luận án đã xây dựng được khái niệm, làm rõ bản chất dạy học theo quan điểm sư phạm tích hợp; Phân tích rõ nội dung vận dụng quan điểm sư phạm tích hợp trong dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở trường sĩ quan quân đội; Chỉ rõ các yếu tố ảnh hưởng đến vận dụng quan điểm sư phạm tích hợp trong dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở trường sĩ quan quân đội hiện nay.
  2. Kết quả điều tra, khảo sát, phân tích đánh giá đã phác họa bức tranh sinh động về thực trạng dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở trường sĩ quan quân đội, thực trạng vận dụng quan điểm sư phạm tích hợp trong dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở trường sĩ quan quân đội, từ đó đề xuất biện pháp vận dụng quan điểm sư phạm tích hợp trong dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở trường sĩ quan quân đội hiện nay, góp phần đổi mới nâng cao chất lượng dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với điều kiện ở trường sĩ quan quân đội hiện nay.
  3. Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần bổ sung, phát triển lí luận về quan điểm sư phạm tích hợp; làm phong phú thêm lí luận dạy học nói chung, vận dụng quan điểm sư phạm tích hợp trong dạy học nói riêng ở trường sĩ quan quân đội.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và Lịch sử giáo dục
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Thân Văn Quân, TS Phạm Thành Trung
  • Tác giả: Trần Bá Hưng
  • Số trang: 289
  • Kiểu file: DOC
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng 2023
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.1&view=41318
  https://drive.google.com/file/d/1i73h5L8trkzhZt4nUnz48MVZ_hJKV7tP
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page