Luận Án Tiến Sĩ Vận Dụng Quan Điểm Sư Phạm Tương Tác Trong Dạy Học Các Môn Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Ở Trường

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục' started by quanh.bv, Nov 24, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-11-24_23-53-14.png
  Vận Dụng Quan Điểm Sư Phạm Tương Tác Trong Dạy Học Các Môn Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Ở Trường Sĩ Quan Quân Đội Hiện Nay
  1. Luận án đã xây dựng được khung lý luận làm cơ sở cho việc nghiên cứu đề tài, trong đó đã hệ thống, khái quát các khái niệm là: Tương tác trong dạy học, sư phạm tương tác và vận dụng quan điểm sư phạm tương tác trong dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở trường sĩ quan quân đội hiện nay. Trên cơ sở phân tích đặc điểm quá trình dạy học, luận giải vai trò, và điều kiện của vận dụng quan điểm này trong quá trình dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở trường sĩ quan quân đội hiện nay.
  2. Luận án đã khảo sát, đánh giá, phân tích thực trạng về quá trình dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn, vận dụng quan điểm sư phạm tương tác trong dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở trường sĩ quan quân đội và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tác động đến vận dụng quan điểm sư phạm tương tác trong dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở trường sĩ quan quân đội, chỉ ra nguyên nhân của thực trạng đó; trên cơ sở đó đề xuất hệ thống biện pháp vận dụng quan điểm sư phạm tương tác trong dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở trường sĩ quan quân đội hiện nay.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và Lịch sử giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: TS Trần Xuân Phú, PGS. TS Đặng Đức Thắng
  • Tác giả: Trần Mậu Chung
  • Số trang: 250
  • Kiểu file: DOC
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=40946
  https://drive.google.com/file/d/1nKT7E6Zoq71TmVGDdWWy_n7K2EcR05na
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page