Luận Văn Thạc Sĩ Xây Dựng Bộ Công Cụ Đánh Giá Năng Lực Đọc Hiểu Môn Ngữ Văn Của Học Sinh Lớp 10 Thpt

Discussion in 'Chuyên Ngành Đo Lường Và Đánh Giá Giáo Dục' started by nhandanglv123, Jul 2, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Xây Dựng Bộ Công Cụ Đánh Giá Năng Lực Đọc Hiểu Môn Ngữ Văn Của Học Sinh Lớp 10 Thpt
  Thế giới đang ngày càng phát triển, để có thể hội nhập chúng ta cần những thay đổi về mọi mặt. Bên cạnh những sự đổi thay trong nền kinh tế, văn hóa và xã hội, những yêu cầu mới với công dân toàn cầu trong thế kỉ tri thức buộc nền giáo dục chúng ta cần phải có những thay đổi phù hợp. Dựa trên việc đánh giá những mặt được và chưa được của nền giáo dục quốc dân, Đảng đã ban hành nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục, trong đó nhấn mạnh đến mục tiêu đào tạo năng lực cho người học ở mọi trình độ. Nghị quyết cũng khẳng định cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. Đặc biệt cần đổi mới chương trình nhằm phát triển năng lực và phẩm chất người học, hài hòa đức, trí, thể, mỹ; dạy người, dạy chữ và dạy nghề (Nghị quyết 29 đổi mới toàn diện nền giáo dục). Tư tưởng chỉ đạo này của Đảng phù hợp với xu thế chung của nền giáo dục trên thế giới, chuyển từ việc tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Đo lường và đánh giá trong giáo dục
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Thúy Nga
  • Tác giả: Trần Thị Hoa
  • Số trang: 167
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Giáo Dục - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88314
  https://drive.google.com/uc?id=14wvEVTOFQGdb4jquwVsn5vRo6XxlBj5I
   

Share This Page