Luận Văn Thạc Sĩ Xây Dựng Bộ Tiêu Chí Đánh Giá Chương Trình Đào Tạo Cao Cấp Lý Luận Chính Trị Tại Học Viện Chính Trị

Discussion in 'Chuyên Ngành Đo Lường Và Đánh Giá Giáo Dục' started by nhandanglv123, Sep 11, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Xây Dựng Bộ Tiêu Chí Đánh Giá Chương Trình Đào Tạo Cao Cấp Lý Luận Chính Trị Tại Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh
  Với kết quả nghiên cứu lý luận đánh giá chất lượng chương trình đào tạo bậc đại học nói riêng và lý luận của khoa học đánh giá nói chung, đặc biệt là các mô hình đánh giá đã được sử dụng trong nước và thế giới về lĩnh vực đánh giá chất lượng chương trình đào tạo bậc đại học, luận văn đã xác định được mô hình nghiên cứu là nền tảng để xây dựng các tiêu chí đánh giá chương trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị. Luận văn đã xây dựng được 6 tiêu chuẩn với 56 tiêu chí đánh giá chương trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị. Như vậy trong khuôn khổ một Luận văn thạc sỹ, tác giả đã trả lời được đầy đủ mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu và chuẩn hóa được Bộ tiêu chí đánh giá chương trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng thời Luận văn đã có được những đóng góp có giá trị học thuật trong lĩnh vực đo lường và đánh giá nói chung và đánh giá chương trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị nói riêng. Các kết quả nghiên cứu mà Luận văn thu được hoàn toàn phù hợp với mô hình nghiên cứu mà tác giả đã xây dựng ngay từ phần mở đầu của Luận văn.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Đo lường và đánh giá trong giáo dục
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Vũ Bích Hiền
  • Tác giả: Phạm Thị Chi
  • Số trang: 120
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Giáo Dục 2017
  Link Download
  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64382
  https://drive.google.com/uc?id=1s5SlNlAvpA0flJpARTp-IRh0-XMQkth_
   

Share This Page