Luận Văn Thạc Sĩ Xây Dựng Các Tiêu Chí Đánh Giá Năng Lực Nghiên Cứu Khoa Học Của Sinh Viên Tham Gia Nghiên Cứu

Discussion in 'Chuyên Ngành Đo Lường Và Đánh Giá Giáo Dục' started by nhandanglv123, May 10, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Xây Dựng Các Tiêu Chí Đánh Giá Năng Lực Nghiên Cứu Khoa Học Của Sinh Viên Tham Gia Nghiên Cứu Khoa Học Cấp Trường
  Đề tài tập trung vào đề xuất xây dựng các tiêu chí đánh giá năng lực NCKH của sinh viên tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, có 7 tiêu chí thuộc 3 nhóm : Nhóm tiêu chuẩn về thái độ, nhóm về kiến thức, nhóm về kỹ năng. Đề tài cũng tiến hành thử nghiệm, thẩm định sự phù hợp, độ tin cậy của các tiêu chí, sau đó hoàn chỉnh lại thành bộ chỉ số để đánh giá năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên. Năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học cấp trường có thể được đánh giá qua 3 yếu tố là Thái độ, Kiến thức, Kỹ năng. Qua khảo sát sơ bộ sinh viên tự đánh giá năng lực NCKH của mình ở mức độ khá tốt.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Đo lường và đánh giá giáo dục
  • Người hướng dẫn: GS. TS. Lê Ngọc Hùng
  • Tác giả: Đoàn Thị Hoàng Anh
  • Số trang: 102
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Giáo Dục - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2017
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/72433
  https://drive.google.com/uc?id=1HLg5kMHQdErezMnsGBRQ7hR-RmbiUjRf
   

Share This Page