Luận Văn Tốt Nghiệp Xây Dựng Câu Hỏi Và Bài Tập Trong Dạy Học Nội Dung Véc Tơ Có Ứng Dụng Thực Tiễn

Discussion in 'Chuyên Ngành Giáo Dục' started by huong9x2, Jan 9, 2021.

 1. huong9x2

  huong9x2 New Member

  [​IMG]
  Việt Nam đang trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Với sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, khoa học giáo dục và sự cạnh tranh quyết liệt trên tất cả các lĩnh vực giữa các quốc gia, đòi hỏi giáo dục nước ta phải đáp ứng được nhu cầu học tập đa dạng của người dân và tạo ra được đội ngũ nhân lực phát triển toàn diện, có tư duy sáng tạo, có năng lực thực hành tốt. Muốn thực hiện được mục tiêu đó, giáo dục Việt Nam cần phải có sự đổi mới, cả về tư duy giáo dục lẫn phương pháp giáo dục. Một trong những yêu cầu cấp thiết khi thực hiện đổi mới giáo dục ở Việt Nam, đó là chuyển từ nền giáo dục đặt nặng về lý thuyết sang nền giáo dục gắn liền với thực tiễn. Điều này đã được quy định trong chương I, điều 3, khoản 2 của Luật giáo dục (năm 2005): “Hoạt động giáo dục phải thực hiện theo nguyên lý học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội”. [3, tr. 181]
  • Luận văn tốt nghiệp đại học
  • Chuyên ngành sư phạm toán
  • Hướng dẫn: Ths. Đào Thị Hoa Mai
  • Tác giả: Đàm Thùy Linh
  • 90 Trang
  • File PDF-TRUE
  • Trường ĐH Giáo Dục 2018
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/97335
   
  Last edited by a moderator: Jan 9, 2021

Share This Page