Luận Văn Thạc Sĩ Xây Dựng Chủ Đề Tích Hợp Trong Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn GDCT' started by quanh.bv, May 3, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Xây Dựng Chủ Đề Tích Hợp Trong Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Trên Địa Bàn Thành Phố Hải Phòng
  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của giáo dục và đào tạo. Người nhấn mạnh: "Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu". Kế thừa quan điểm của Người, trong tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta luôn chú trọng đến vấn đề phát triển giáo dục, coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là tương lai tương sáng của dân tộc, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển. Nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, khoá XI về Đổi mới căn bản Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đã chỉ rõ: “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội”
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Lý luận Chính trị
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Hường
  • Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thanh
  • Số trang: 135
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2018
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/xay-61278.html
  https://drive.google.com/uc?id=1lp5_e9zjdDjNzjXcrN6GmZl5QQ6VxvF5
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page