Luận Văn Thạc Sĩ Xây Dựng Công Cụ Tự Đánh Giá Năng Lực Dạy Học Của Giáo Viên Tiểu Học Đáp Ứng Chuẩn Nghề Nghiệp

Discussion in 'Chuyên Ngành Đo Lường Và Đánh Giá Giáo Dục' started by nhandanglv123, May 15, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Xây Dựng Công Cụ Tự Đánh Giá Năng Lực Dạy Học Của Giáo Viên Tiểu Học Đáp Ứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Cơ Sở Giáo Dục Phổ Thông
  Đề tài đã xây dựng được công cụ tự đánh giá năng lực dạy học cho giáo viên tiểu học. Sau khảo sát thử nghiệm, công cụ đánh giá chính thức được hoàn thiện có độ tin cậy cao, các items trong một thành tố được thiết kế logic, phân tích nhân tố hội tụ theo nhóm và đo lường cùng nội dung, các thành tố có tương quan rất chặt chẽ với nhau. - Điểm trung bình năng lực dạy học của giáo viên tiểu học bước đầu nghiên cứu khảo sát khu vực Hà Nội đạt được là 3.7/5 điểm, đây là mức điểm ở mức độ tương đối hướng về thực hiện nhiệm vụ đáp ứng tốt yêu cầu Chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Đo lường và đánh giá giáo dục
  • Người hướng dẫn: TS. Lê Thái Hưng
  • Tác giả: Cao Thị Sinh
  • Số trang: 153
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Giáo Dục - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/84504
  https://drive.google.com/uc?id=1KgSbi-3AxW_6chvnZHlJ8kUOlJSYq834
   

Share This Page