Luận Văn Thạc Sĩ Xây Dựng Hệ Thống Bài Tập Biểu Đồ Địa Lí Lớp 12 Trung Học Phổ Thông

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Địa Lý' started by quanh.bv, Jul 10, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Theo mục tiêu của Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là: “Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hoá và hội nhập quốc tế" và “Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân”. Công cuộc đổi mới hiện nay đòi hỏi giáo dục phổ thông phải đào tạo những con người toàn diện, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Địa Lí
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Phương Liên
  • Tác giả: Đoàn Thị Phương Hường
  • Số trang: 100
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2017
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...-dia-li-lop-12-trung-hoc-pho-thong-57694.html
  https://drive.google.com/uc?id=1TV-Pg0pwmpSRbhBNVacZXh34P6A79U_-
   

Share This Page