Luận Án Tiến Sĩ Xây Dựng Khung Đánh Giá Chương Trình Bồi Dưỡng Cán Bộ Quản Lí Trường Phổ Thông Ở Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Đo Lường Và Đánh Giá Giáo Dục' started by nhandanglv123, Dec 6, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Xây Dựng Khung Đánh Giá Chương Trình Bồi Dưỡng Cán Bộ Quản Lí Trường Phổ Thông Ở Việt Nam Theo Khung Năng Lực Nghề Nghiệp
  Thế giới toàn cầu hóa và hội nhập đang chịu sự tác động mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng công nghiệp 4.0). Cuộc cách mạng này, với sự tận dụng triệt để sức mạnh lan tỏa của số hóa và công nghệ thông tin, đang làm biến đổi nhanh chóng và sâu sắc trong hầu hết các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội ở từng quốc gia. Cuộc cách mạng này, đang tạo ra những khác biệt thực sự trong các hoạt động của con người và đang từng bước làm thay đổi căn bản diện mạo của nền sản xuất thế giới. Nếu những cuộc cách mạng công nghiệp trước đã đưa loài người bước vào một giai đoạn mới của văn minh nhân loại, đó là nền văn minh công nghiệp thì giờ đây, cách mạng công nghiệp 4.0 đang đưa thế giới bước vào nền văn minh tột đỉnh: nền văn minh của trí tuệ nhân tạo.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Đo lường và đánh giá giáo dục
  • Người hướng dẫn: GS.TS Nguyễn Quý Thanh PGS.TS Nguyễn Vũ Bích Hiền
  • Tác giả: Mai Hoàng Sang
  • Số trang: 267
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Giáo Dục - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89575
  https://drive.google.com/uc?id=1xqaS-idolEGsXWxfmdsdD7ki-WK1uKuj
   

Share This Page