Luận Văn Thạc Sĩ Xây Dựng Ma Trận Đề Thi Đánh Giá Kết Quả Học Tập Môn Toán Bậc THPT Theo Lý Thuyết Khảo Thí Hiện Đại

Discussion in 'Chuyên Ngành Đo Lường Và Đánh Giá Giáo Dục' started by nhandang123, Jul 5, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Xây Dựng Ma Trận Đề Thi Đánh Giá Kết Quả Học Tập Môn Toán Bậc THPT Theo Lý Thuyết Khảo Thí Hiện Đại (Áp Dụng Tại Tỉnh Nam Định)
  Kiểm tra đánh giá là một khâu quan trọng không thể thiếu trong quá trình giáo dục. Đánh giá cung cấp những thông tin về sự biến đổi, tiến bộ của người học, để từ đó họ xác định được phương hướng điều chỉnh hoạt động học tập của mình cho phù hợp và đạt kết quả tốt nhất. Đối với người dạy và các tổ chức quản lý giáo dục, kiểm tra đánh giá cũng là một cộng cụ hữu ích để kiểm định chất lượng, hiệu quả của hoạt động dạy học cũng như chất lượng, hiệu quả và sự phát triển của cả một tổ chức. Kết quả của đánh giá là cơ sở cho những quyết định điều chỉnh phù hợp về phương pháp dạy học đồng thời cũng là căn cứ cho các tổ chức đưa ra những thay đổi về mặt quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.
  • Luận văn thạc sĩ Đo lường và đánh giá trong giáo dục
  • Chuyên ngành Đo lường và đánh giá trong giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Thái Hưng
  • Tác giả: Cao Văn Giáp
  • Số trang: 132
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học quốc gia Hà Nội 2016
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1067386&sp=T&sp=4&suite=def
   

Share This Page